• Catalunya i l'Europa septentrional a l'entorn de 1400. Circulació de mestres, obres i models artístics
Catalunya i l'Europa septentrional a l'entorn de 1400. Circulació de mestres, obres i models artístics

Catalunya i l'Europa septentrional a l'entorn de 1400. Circulació de mestres, obres i models artístics